Pouštění vánočního kapra

Kolem pouštění vánočních kaprů panuje mezi lidmi mnoho pověr, mýtů a omylů. Jedni říkají, že kapr jistojistě uhyne, když ho pustíte. Jiní tvrdí, že je to hloupost. Čert aby se v tom vyznal. Já jsem byl vždy zastáncem té první teorie a vždy jsem horoval za to, aby lidé koupené vánoční kapry nepouštěli.

Tudíž nebylo nic snazšího, než se obrátit na odborníka, abychom v tom měli jednou provždy jasno a udělali tak přítrž letitým sporům. Zeptal jsem se prof. Ing. Tomáše Randáka, Ph.D., ředitele Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech.

Uhyne puštěný vánoční kapr?

Jak moc je kapr při vánočním prodeji vyčerpán?

V průběhu sádkování, které probíhá od výlovu (obvykle říjen – listopad) do jeho konečného prodeje a slouží především ke zlepšení kvality masa pro jeho následné kulinářské využití, kapr nepřijímá potravu a spotřebovává své rezervy energie uložené zejména v tuku.

Jelikož v sádkách je díky vysoké hustotě obsádky téměř neustále v pohybu, spotřebuje mnohem více energetických zásob, než kdyby stejnou dobu řádně zimoval v rybníce. Obvykle je tedy vánoční kapr z hlediska zásob energie pro přežití následné zimy značně vyčerpán.

Vánoční kapři jsou obvykle sloveni v období října a listopadu. Skutečně celou dobu kapr nepřijímá žádnou potravu?

Nepřijímá. Kapři nejsou v sádkách krmeni a přirozená potrava se tam prakticky nevyskytuje.

Jaká rizika s jeho puštěním zpět do volné přírody mu hrozí? Zaplísnění? Neschopnost zazimovat?

Hlavním rizikem je nedostatek zásob energie (hlavně tuku) pro přežití do následující vegetační sezóny. Samozřejmě poškození spojená s manipulací a transporty následnou mortalitu zvyšují a urychlují.

Jak obvykle kapr reaguje, když ho někdo pustí zpět do řeky? Přežije to?

Vysazení oslabených ryb v zimním období je obvykle spojeno s jejich významnou následnou mortalitou. Nelze říci, že všichni uhynou, ale podíl uhynulých jedinců je obvykle významně vyšší. Hodně záleží na jejich aktuální kondici.

Lepší je zřejmě nepouštět

Z odpovědí vyplývá, že pravděpodobnost úhynu kapra po návratu do rybníka nebo řeky je značná.

Nepouštějte proto vánoční kapry do volné přírody. A umožněte jim naplnit jejich vánoční poslání.