Rybo.cz
menu

TOP 8 invazivních druhů ryb v ČR

Jakub Hladký Jakub Hladký 20.05.2023
Slunečnice pestrá

Invaze nepůvodních druhů ryb do českých řek a jezer se stala závažným problémem. Tyto nepůvodní druhy ryb mají negativní dopad na místní ekosystémy, ohrožují původní druhy ryb a narušují rovnováhu vodního prostředí. I pro sportovní rybáře je důležité seznámit se s nejvýznamnějšími invazivními druhy ryb, porozumět jejich dopadu na českou přírodu, vědět jak s nimi zacházet a bránit tak jejich dalšímu šíření.

Co to jsou invazivní druhy ryb a proč je to problém

Invazivní druhy ryb jsou nepůvodní druhy, které byly zavlečeny do nového prostředí, kde se rychle množí a negativně ovlivňují původní biodiverzitu. Tyto druhy mohou vytlačovat původní druhy ryb, narušovat potravní řetězce a tím změnit strukturu i funkci vodních ekosystémů. Tak dochází k nerovnováze, úbytku biodiverzity a ohrožení citlivých ekologických systémů.

Tyto invazivní druhy ryb ohrožují české vody nejvíce

  • Hlavačka mramorovaná (Sander volgensis): Tato dravá ryba pocházející z Černého moře se rychle rozšířila po českých vodních tocích. Její přítomnost může mít negativní dopad na původní druhy ryb, zejména na Okouna říčního.
  • Střevlička východní (Pseudorasbora parva): Malá rybka původem z Asie, která se velice rychle množí a šíří v českých vodách. Je známa svým přemnožováním a svým množstvím vysokou potravní konkurenceschopností s původními druhy ryb, což může negativně ovlivnit ekosystémy. Největší problémy s ní mají rybníkáři.
  • Sumeček americký (Ictalurus nebulosus): Predátorská ryba pocházející ze Severní Ameriky, která se dokonale přizpůsobila českým vodním podmínkám. Jeho přítomnost může ohrožuje původní druhy ryb a další vodní organismy především jeho žravostí.
  • Sumeček černý (Ameiurus melas): Další druh sumce z Ameriky, který se v českých vodách šíří a vytváří nové populace. Jeho přítomnost může negativně ovlivnit místní druhy ryb a rovnováhu vodních ekosystémů.
  • Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus): Invazivní slunečnice pestrá je v ČR velmi dlouho a mnoho rybářů ani neví, že je to invazivní ryba. Pochází ze Severní Ameriky, je agresivní s vysokou reprodukční schopností. Vyvolává změny v prostředí, vytlačuje původní druhy ryb a může přenášet parazity na ostatní organismy.
  • Hlaváč černoústý (Micropterus salmoides): Původem z Ameriky, Hlaváč černoústý (*správně černotlamý, zdroj Biolib), je predátor s velkou populací. Jeho přítomnost má rychle negativní dopad na místní druhy ryb a snižuje biodiverzitu tím, že v jeho množství je velice rychlá potravní konkurence.
  • Karas stříbřitý (Carassius gibelio): Tento druh ryby pocházející z Asie se vyznačuje vysokou reprodukční schopností a rychlým šířením. Je schopen konkurovat původním druhům ryb o prostor a zdroje potravy.
  • Hlavačkovec Glenův (Gymnocephalus cernua): Invazivní Hlavačkovec Glenův, původem z povodí řeky Amur je nebezpečný invazivní predátor. Zavlečen do cizích povodí a nyní už i Evropy proběhlo skrze únik v okrasných jezírcích údajně v okolí Moskvy. Jeho výskyt byl poprvé zaznamenán v rybníku na rokycansku a nyní vědci bedlivě sledují a pátrají po dalším výskytu. Hlavačkovec umí být velice konkurence schopný a ohrožení rovnováhy by bylo údajně značné.

Jak s invazivními druhy ryb zacházet

Účinným způsobem, jak zabránit šíření invazivních druhů ryb je prevence. Je důležité omezit vypouštění nepůvodních ryb do přírodních vodních toků a zamezit jejich propouštění z jednoho vodního prostředí do druhého. Při odchytu a lovu ryb je nezbytné dbát na správné nakládání s nimi a zabránit jejich úniku z vodních systémů a to i těch okrasných.

Spolupráce mezi rybářskými organizacemi, vědeckými institucemi a správci vodních zdrojů je klíčová pro sledování a monitorování invazivních druhů ryb. Pravidelné kontroly a výzkumy umožňují identifikovat jejich přítomnost a přijmout potřebná opatření k jejich regulaci. I vy můžete svými hlášeními udělat mnoho dobrého. Proto až ve svém revíru narazíte na některou z těchto ryb a dosud jste se tam s ní nesetkali, určitě si to nenechejte pro sebe a dejte to vědět příslušným institucím.

Pozitivně na závěr

Význam boje proti invazivním druhům ryb v České republice je nevyčerpaný. Díky úsilí a spolupráci všech zúčastněných subjektů, včetně rybářských organizací, vědeckých institucí a správců vodních zdrojů, je možné zajistit ochranu původních druhů ryb a obnovu rovnováhy vodních ekosystémů.

Zavedení účinných opatření pro omezení šíření invazivních druhů ryb, jako je osvěta veřejnosti o problematice, kontrola a regulace obchodu s nepůvodními druhy ryb i podpora výzkumu zaměřeného na jejich biologii a ekologii, může přispět k úspěšnému omezení jejich negativního dopadu.

Důležité je také udržovat a posilovat spolupráci na mezinárodní úrovni, protože invazní druhy ryb neznají hranice. Výměna informací a společné snahy při řešení tohoto problému mohou vést k efektivnějším opatřením a ochraně přírody nejen v České republice, ale i v celosvětovém kontextu.

Závěrem je třeba si uvědomit, že invazní druhy ryb představují významnou hrozbu pro biodiverzitu českých vodních toků, přehrad, rybníků a jezer. Je nezbytné podniknout odpovídající opatření a spolupracovat na jejich řízení a omezení, aby se zachovala bohatost a rovnováha našich vodních ekosystémů pro budoucí generace.

Sdílejte článek

facebook logo Facebook twitter logo Twitter

Podobné články

Komentáře k článku

Václav 29. 12. 2023 10:12

Dobrý den je hezké že invazní druhy ryb vyjmenuje, ale když jsem je nikdy neviděl těžko se poznají chtělo by to foto

Odpovědet
Jakub Hladký 4. 1. 2024 13:01

to máte pravdu, zkusím takové fotografie sehnat

Odpovědet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář