Lze považovat nízkého říčního kapra za sazana?

Za celý svůj život co chytám ryby, mne napadá spousta otázek na něž jsem si sám nedokázal odpovědět. Dnes píši o další z nich, která se mi hlavou honí už hezkou řádku let. Jak je to v současné s říčními kapry? Když ulovím kapra s nízkou stavbou těla, je to sazan? Nebo, co s ním má společného?

Všechny naše svazové vody se zarybňují rybami ze sádek a chytit nízkého kapra je, alespoň pro mě, velká vzácnost. Mám na mysli takové ty nízké štíhlé kapry s velkými ploutvemi a se skloněnou, skoro až (koňský výraz) klabonosí hlavou. 

Fotografie kaprů s nízkou stavbou těla, které mi zaslali fanoušci

Co má současný nízký kapr společného se sazanem?

Tudíž otázka je nasnadě. Když chytím v řece nízkého kapra, je to opravdu ten který se zde přirozeně vylíhl a nebyl sem přivezen nákladním automobilem ze sádek? Opravdu se mi povedlo přelstít skutečného domorodce? Je to opravdu sazan? Abych získal ověřenou informaci, položil jsem opět otázku odborníkům z třeboňské rybářské školy.

Když chytím v řece „nízkého“ kapra, opravdu se vylíhl v řece? Nebo se vysazují i tito “sazani”?

(PS) Může to být místní vykulený kapr, ale i ti údajně vysazení kapři a jejich rodiče, nebo prarodiče byli vysazeni rybáři. Kapr sazan se v našich vodách už velmi dlouho nevyskytuje. A co vím, tak čistá forma sazana není ani na slovenské Dunaji. Vše jsou vyšlechtěné formy kapra pro hospodářský chov v rybnících. 

Je hodně linií, a každá má nějaké predispozice: odolnost, vysokohřbetost aj.. A vysazováním těchto zdomácnělých kaprů došlo a dochází k postupnému vytlačování původního kapra sazana. Ty nízké formy jsou z rybníkářského hlediska nežádoucí.

Z vlastní zkušenosti vím, že když se vysadí kapr z rybníka do řeky, tak dochází k postupnému přizpůsobování těla. Zvětšují se mu ploutve, protahuje tělo a kapr není tak vysokohřbetý. S dostatkem přirozené potravy má větší zmasilost a méně tuku. Je to logické, snaží se přizpůsobit rychlosti proudění vody. Přeci jen, původní kapr sazan byl říční rybou a geny se nezapřou.

Kapří tělo se proudné vodě přizpůsobí a zeštíhlí

Tudíž z toho vyplývá jediné. Když chytíte nízkého kapra, sazan to není. Jen je to vlastně jen kapr sportovec, který celý život bojuje proti proudu, je štíhlý a silný. Stejně jako lidé kteří celý život sportují.