Rybo.cz
menu

Sportovní rybařina versus ekologie

Jakub Hladký Jakub Hladký 21.12.2023

Málokdo si to uvědomuje, ale sportovní rybáři hrají v České republice důležitější roli v ochraně rybí populace v českých vodách více, než si možná myslí. Proč? Protože u ČRS registrovaných rybářů je přes 250 000. Sportovní rybářská činnost může výrazně přispět k udržení původních ryb, omezit negativní dopady umělého zarybňování a pomoci přírodě být sama sebou. Může ale také přírodu dost poškozovat.

Důležitost původní rybí obsádky v českých revírech

Pro udržitelný stav rybí obsádky v každém revíru je klíčové, aby se v něm ryby samy vytíraly. A zároveň pestrá rybí obsádka přirozeně reguluje množství druhů, které se v něm nachází. Sportovní rybáři mohou pomoci tím, že budou aktivně podporovat ochranu původních druhů metodou chyť a pusť. Tedy, nebudou tzv. masařit a nebudou odnášet vše, co uloví.

Zachování původních ryb má mnohé výhody. Tyto ryby jsou geneticky přizpůsobeny místnímu prostředí, což zvyšuje jejich odolnost vůči nemocem a změnám životního prostředí. To je klíčové pro udržení ekologické rovnováhy v českých vodách a zachování biodiverzity. Tyto ryby jsou pak nejlépe adaptované na specifické podmínky daného revíru, což přispívá k ekosystémové rovnováze.

Přemíra umělého zarybňování

Vysokým rybářským tlakem na české vody je správce toku nucen k umělému vysazování ryb do českých vod. Především kaprů. Bohužel, negativní dopady přemíry umělého zarybňování českých rybářských revírů jsou nemalé. Může narušit místní ekosystém, vyvolat konkurenci o konkrétní potravu, u dravců o území a způsobit nerovnováhu v přirozeném prostředí. Sportovní rybáři mohou hrát klíčovou roli v omezení tohoto negativního jevu.

Metoda chyť a pusť

Jednou z nejefektivnějších cest k udržení rybí populace v českých vodách je popularizace metody chyť a pusť. Stále více rybářů vše, co uloví pustí. Bohužel mezi starší generací je stále zakořeněno „vem, cos chytil“. Praktika chyť a pusť umožňuje rybám přežít, mít v revíru mateční kusy a rozmnožovat se, což je klíčové pro udržení ekosystémové stability. Každý může přispět. Stačí od vody nebrat větší ryby a více pouštět, než brát.

Zásadní je také výzkum, který sleduje účinnost metody chyť a pusť v daných vodách a identifikuje oblasti, kde je tato praxe nejpotřebnější. Spolupráce s výzkumnými institucemi a odborníky může přinést cenné poznatky pro další zdokonalení této udržitelné metody sportovního rybolovu.

Pomoc s ochranou českých vod

Sportovní rybáři mohou aktivně přispět k ochraně českých vod účastí na dobrovolnických akcích na úklidu vodních toků. Zdaleka nejde jen o povinné brigády. Často stačí na každou vycházku vzít s sebou pytel na odpad a cestou domů od vody jej naplnit. Dále je možné také přispět podporou projektů obnovy přirozených stanovišť ryb nebo zapojením se do výzkumných programů sledujících stav rybí populace.

Pomoc každého z nás může být důležitá hlavně v prevenci, jako jsou především znečištění vod nebo úbytek přirozených stanovišť ryb.

Čím jako rybáři přírodě škodíme

Inu, jsme jen lidé a tak samozřejmě všichni známe např. praktiky některých sportovních rybářů, jako jsou nedodržování mír ryb, zanechávání odpadu na březích i ve vodě, dojíždění auty až na samý břeh i tam, kde to není nutné a další neetické chování k přírodě i k vodě. To vše prokazatelně poškozuje ekosystém a s tím související rybí populaci. Každým troškem můžeme přispět. Málo platné, toto vše je pro zachování bohatství českých vod důležité a je na nás, co zanecháme budoucím generacím, tedy našim vlastním dětem.

Sdílejte článek

facebook logo Facebook twitter logo Twitter

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář